Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 23:13

Έξαρση παρουσιάζει η γρίπη των πτηνών

Από το τμήμα υγείας ζώων και κτηνιατρικής αντίληψης, φαρμάκων και εφαρμογών της διεύθυνσης κτηνιατρικής της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας εκδόθηκε ανακοίνωση για την γρίπη των πτηνών, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

“… Ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών (ιογενές νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης) στην χώρα μας, είναι ιδιαιτέρως αυξημένος την τρέχουσα περίοδο, ιδίως μετά την εμφάνιση της νόσου στην Ρουμανία και την Βουλγαρία, χώρες που βρίσκονται στον ίδιο μεταναστευτικό διάδρομο άγριων πτηνών με την Ελλάδα.

Η επιζωοτία του νοσήματος στην Ευρώπη έχει προσλάβει «εκρηκτικές» διαστάσεις αριθμώντας περισσότερες από τετρακόσιες εστίες σε εκτροφές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας από τους κατόχους πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και οικόσιτων εκμεταλλεύσων, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην προαναφερόμενη ανακοίνωση της 1.12.20, στην οποία είχαν επισυναφθεί σχετικά αρχεία, μεταξύ των οποίων και το έντυπο οδηγιών γιά τα μέτρα βιοασφάλειας.

Αναφορικά με τα άγρια πτηνά, το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και τα μέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με αυτά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης κ.λπ.), παρακαλούνται να ειδοποιούν αμέσως τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, όταν εντοπίζουν νεκρά ή ημιθανή πτηνά, που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου (ενδεικτικώς κύκνοι, αγριόχηνες, αγριόπαπιες).

Υπενθυμίζεται, ότι στην ετήσια ΚΥΑ περί οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας προβλέπεται η χορήγηση ενός κατ’ αποκοπήν ποσού της τάξεως των τριάντα ευρώ ανά άγριο πτηνό για τον εντοπισμό, την συλλογή και την προσκομιδή τέτοιων πτηνών στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται, ότι κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών (συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από τις κατά τόπους αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και την διεύθυνση κτηνιατρικού κέντρου Θεσσαλονίκης (εθνικό εργαστήριο αναφοράς του ΥΠΑΑΤ για το νόσημα).

Τα μέτρα βιοασφαλείας γιά την γρίπη των πτηνών παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animalproduction/ptina/astheneiesptinon-menu/418-gripiptinon ή στη διαδρομή www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας → Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των πτηνών → Γρίπη των πτηνών: ¨Μέτρα βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (pdf)¨.

Τα συγκεκριμένα μέτρα αναφέρονται και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ.: Ανακοίνωση 1.12.2020 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21208».

#PressGreece # Αγροτικά

Φωνή της Βισαλτίας

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα