Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 00:41

Δυτική Ελλάδα: Σε πορεία δημοπράτησης μπήκε η αστική ανάπλαση στην Κ. Αχαΐα

Στη διαδικασία της δημοπράτησης μπήκε η β’ φάση της αστικής ανάπλασης στην Κάτω Αχαΐα. Το έργο έχει διασφαλισμένο προϋπολογισμό ύψους 1.513.702 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησής του έχει οριστεί στους 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών λήγει στις 16 Μαρτίου.

«Η β΄ φάση της ανάπλασης στην Κάτω Αχαΐα θα βελτιώσει την εικόνα της πόλης, θα ενισχύσει τις αστικές της υποδομές και θα αναβαθμίσει την καθημερινή ζωή των συνδημοτών» ανέφερε σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς και πρόσθεσε:

«Συνεχίζουμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τις δημοτικές αρχές του Ανδρέα

Παναγιωτόπουλου και του Χρήστου Νικολάου. Χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια για να είμαστε σε θέση να δημοπρατήσουμε τη β’ φάση του. Παρακολουθούμε στενά τις επόμενες φάσεις του, από τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την ολοκλήρωσή του, με σταθερό το στόχο μας που είναι η μετεξέλιξη της Κάτω Αχαΐας σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο».

Το συνολικό έργο περιλαμβάνει τις εργασίες ανάπλασης – ανακατασκευής – διαμόρφωσης των πεζοδρομίων και των οδών εισόδου στην προέκταση του κεντρικού πυρήνα της πόλης της Κ. Αχαΐας, σε συνδυασμό με την παράλληλη εξασφάλιση και διευθέτηση – επέκταση των εγκαταστάσεων δικτύων, λειτουργικών διαμορφώσεων, αστικού εξοπλισμού και ηλεκτροφωτισμού, που υποχρεωτικά ακολουθούν τα πεζοδρόμια και τις οδούς. Η τεχνική περιγραφή των εργασιών του αντικειμένου της Ειδικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομικής μελέτης του γενικότερου έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Εργασίες αποξηλώσεων – καθαιρέσεων – χωματουργικών.
 2. Εργασίες τεχνικών έργων – λοιπές οικοδομικές εργασίες – εξοπλισμός
 3. Εργασίες οδοποιίας
 4. Εργασίες επιστρώσεων
 5. Εργασίες πρασίνου

Ο χώρος στον οποίο θα γίνουν οι εργασίες αυτές περιλαμβάνει τις οδούς:

 • Αποστόλου Ανδρέου, από Ωλένου έως πλατεία Δημοκρατίας, μήκους περίπου 290,00μ. η οποία αποτελεί την ανατολική είσοδο στον κεντρικό πυρήνα, είναι μονής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται με εσοχές στάθμευσης και στάσης λεωφορείου στην μία πλευρά.
 • Αράξου από Πατρών – Πύργου έως Αθανασίου Διάκου, μήκους περίπου 190,00μ. (συμπεριλαμβανομένου και τμήματος πεζοδρόμου κάθετου στην οδό Αράξου, μήκους 20,00μ.) η οποία αποτελεί την δυτική είσοδο στον κεντρικό πυρήνα, είναι διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα της από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού και μονής κατεύθυνσης στο τμήμα της από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την Πατρών – Πύργου, κατά μήκος του οποίου διαμορφώνεται με εσοχές στάθμευσης στην μία μόνο πλευρά.
 • Παλαιών Πατρών Γερμανού από Αράξου έως Αράτου, μήκους περίπου 205,00μ. η οποία είναι μονής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται με εσοχές στάθμευσης και στάσης λεωφορείου σε όλο το μήκος της μίας πλευράς της.
 • Πατρών – Πύργου από Αθηνάς έως 28ης Οκτωβρίου, μήκους περίπου 165,00μ. η οποία αποτελεί τη νότια είσοδο στον κεντρικό πυρήνα, είναι διπλής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται με εσοχές προσωρινής στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν.
 • Φλέμινγκ από Αποστόλου Ανδρέου έως Αράτου, μήκους περίπου 227,00μ. η οποία είναι μονής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται με εσοχές στάθμευσης και στάσης λεωφορείου στην μία πλευρά, στο τμήμα της από την οδό Δεξαμενού έως την οδό Αράτου.
 • Σώσου Ταυρομένεος από Φλέμινγκ έως 25ης Μαρτίου, μήκους περίπου 227,00μ. η οποία είναι μονής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται ως μονόδρομος ήπιας κυκλοφορίας.
 • Αχαϊκής Συμπολιτείας από Πατρών – Πύργου έως Οιβώτα, μήκους περίπου 46,00μ. η οποία είναι μονής κατεύθυνσης και διαμορφώνεται με εσοχή στάθμευσης στη βόρεια πλευρά της.

Το συνολικό μήκος των οδών στις οποίες διαμορφώνονται τα πεζοδρόμια ή επιστρώνονται εκ νέου με ασφαλτικό υλικό είναι 1.210,00 μ. περίπου και οι επιφάνειες που διαμορφώνονται είναι συνολικά 13.150,00 μ2. περίπου (με στρογγύλευση) και έχουν ως εξής:

 • Πεζοδρόμια – πεζόδρομοι που διαμορφώνονται & επιστρώνονται, επιφάνεια : 6.300,00 μ2 (συμπεριλαμβανομένης της δενδροστοιχίας).
 • Χώροι στάθμευσης, στάσης αυτοκινήτων & λεωφορείων, επιφάνειας 1.280,00 μ2 (συμπεριλαμβανομένων των χώρων φύτευσης).
 • Οδοί που ασφαλτοστρώνονται, επιφάνεια : 5.570,00 μ2 (συμπεριλαμβανομένων των ρείθρων).

#pressgreece.gr

#ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

#TOΠΙΚΗΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

symboulos.gr

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα