Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 19:44

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στην Βιβλιοθήκη του ΕΑ

Πρόσβαση σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα έχουν πλέον όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η δυνατότητα αυτή θα δίνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του ΕΑΠ που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην Αθήνα, μετά από Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιστημονικά υπεύθυνος για την λειτουργία του θα είναι ο Καθηγητή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Χαράλαμπος Ανθόπουλος.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο δίκτυο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την ενημέρωση των πολιτών και την αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση στις λειτουργίες της. Η συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά  από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις και ενημερωτικά φυλλάδια που αποστέλλονται δωρεάν, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, στην ελληνική και κυρίως στην αγγλική γλώσσα). Ο εντοπισμός του υλικού δε, θα πραγματοποιείται μέσω του καταλόγου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και εντοπίζεται με την ένδειξη «ΚΕΤ». Για την υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι έντυπες εκδόσεις του ΚΕΤ παραπέμπουν από τον opac στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά).

Το νέο Κέντρο στόχο θα έχει:

  • Να επικουρεί το Πανεπιστήμιο στην προώθηση και στην εδραίωση της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
  • Να καθιστά δυνατή την πρόσβαση του ακαδημαϊκού και ευρύτερου κοινού στην πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της.
  • Να συμμετέχει, όταν κρίνεται σκόπιμο, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης σε συζητήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΚET στεγάζεται στον 1ο  όροφο του Κτιρίου του Παραρτήματος Αθήνας (Γραβιάς 4-6) και είναι ανοιχτό για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ και για το ευρύτερο κοινό κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Για εξειδικευμένη πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Μαρία Πετροπούλου, τηλ. 210-9097244, e-mail: mpetropoulou@eap.gr

#pressgreece

#ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

symboulos.gr

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα