Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 21:35

«Οικοσυστήματα για Καινοτομία και Τεχνολογική Μεταφορά στη Μεσόγειο»

Στις 9 Φεβρουαρίου 2020, το έργο INTECMED – «Οικοσυστήματα για Καινοτομία και Τεχνολογική Μεταφορά στη Μεσόγειο», χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ENI CBC MED 2014-2020, πραγματοποίησε την πρώτη του διεθνή συνέντευξη τύπου.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό τρόπο και συγκέντρωσε περίπου 50 άτομα.

Η συνέντευξη τύπου ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τον κ. Khaled ElSaadany  και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος ENI CBC MED και  από τον κ. Θεόδωρο Τσούμπελη, Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το οποίο είναι ο Επικεφαλής εταίρος. Λίγο αργότερα, ο κ. Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος του έργου για το Επιμελητήριο Αχαΐας, έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου. Στη συνέχεια, κάθε εταίρος ( Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνολογικός Οργανισμός Ανδαλουσίας,, Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Υπηρεσιών και Ναυτιλίας της Σεβίλλης, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Cap Bon, Εθνική Υπηρεσία Προώθησης Επιστημονικής Έρευνας της Τυνησίας, Συνομοσπονδία-Ευρωπαϊκών Αιγυπτιακών Επιχειρηματικών Συνδέσμων, Ίδρυμα Ανάπτυξης SEKEM ) παρουσίασαν τον φορέα τους και τον ρόλο τους στο έργο.

Δεδομένης της  ετερογένειας μεταξύ των περιοχών στόχων του έργου (Ανδαλουσία-Ισπανία, Αλεξάνδρεια-Αίγυπτος, Cap Bon – Τυνησία και Δυτική Ελλάδα) όσον αφορά τις ικανότητες και τις πολιτικές καινοτομίας, το έργο στοχεύει να ξεπεράσει τα εμπόδια που παρουσιάζονται στους διαφορετικούς παράγοντες που εργάζονται με την καινοτομία σε τοπικό επίπεδο για να συντονίσουν τις δράσεις τους και να βρουν συνέργειες, αρχικά στις προαναφερθείσες περιοχές, και στη συνέχεια να δημιουργήσουν μια βάση που θα εφαρμοστεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Για το λόγο αυτό, ο κύριος στόχος του έργου INTECMED είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη της τεχνολογικής μεταφοράς και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων φορέων καινοτομίας, ιδίως του επιστημονικού τομέα και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των τοπικών παραγόντων χάραξης πολιτικής, του  ιδιωτικού τομέα (κυρίως ΜΜΕ), καθώς και των πολιτών. Η μεθοδολογία του έργου για την ανάπτυξη αυτού του οικοσυστήματος καινοτομίας θα είναι η δημιουργία περιφερειακών συμμαχιών για μεταφορά καινοτομίας, περιφερειακών σημείων διευκόλυνσης καινοτομίας, προγραμμάτων καθοδήγησης, ένα E-Bazaar καινοτομίας, καθώς και περιφερειακών εκθέσεων μεταφοράς καινοτομίας.

Κατά συνέπεια, οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις που προβλέπονται από το έργο είναι η δημιουργία μιας σταθερής ομάδας λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα αποτελείται από όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε διαδικασίες καινοτομίας. Αυτή η ομάδα θα καθορίσει μια στρατηγική καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο που θα μπορούσε να συντονίσει όλες τις δράσεις διαφορετικών φορέων · δημιουργία σταθερών οργανισμών που σε τοπικό επίπεδο μπορούν να υποστηρίξουν καινοτόμες ιδέες για μετατροπή σε επιχειρήσεις · βελτίωση των ικανοτήτων στον τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων καθοδήγησης προγραμμάτων. και εμπορευματοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα τουλάχιστον 48 επιχειρηματιών / ερευνητών.

Ως μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, το έργο προβλέπει αύξηση της ικανότητας καινοτομίας των εμπλεκόμενων περιοχών, και ιδίως εκείνων της νότιας ακτής της Μεσογείου · η κοινή στόχευση των πολιτικών καινοτομίας και των δαπανών προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων και να ανακουφιστούν οι διασυνοριακές ανισότητες καθώς και για τη δημιουργία 12 νέων πρωτοβουλιών και τη δημιουργία 12 νέων σταθερών θέσεων εργασίας, λόγω προγραμμάτων καθοδήγησης και των οικονομικών που υποστηρίζονται από υποκατηγορίες.

Το έργο INTECMED έχει προϋπολογισμό  3,6 εκατ. Ευρώ (εκ των οποίων 3,3 εκατ. Ευρώ συγχρηματοδότησης από την ΕΕ) στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας μέσω του  μεσογειακού προγράμματος  ENI CBC MED.

#pressgreece

#ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

#ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

symboulos.gr

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα