Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023 21:50

Πανεπιστήμιο Πατρών: Οι προοπτικές για την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία

Στην κυβερνητική πολιτική και τις πρωτοβουλίες σχετικά με τον σχεδιασμό της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας, αναφέρθηκε ο ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, σε χαιρετισμό του στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Industry 4.0 – Βιομηχανικές Εφαρμογές».

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος κατά την παρέμβασή του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περιέγραψε τις προτεραιότητες για τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό για την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα, με έμφαση στη Βιομηχανία 4.0, τα clusters των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της καινοτομικής επιχειρηματικότητας.

Ο Μιχάλης Δρίτσας, διευθυντής του γραφείου του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδιου για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία, Χρίστου Δήμα, τόνισε ότι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα είναι μια εκ των βασικότερων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και αρμόδιος για την Επιχειρηματικότητα, Έρευνα και Καινοτομία, Φωκίωνας Ζαΐμης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανάπτυξή του περιφερειακού βιομηχανικού οικοσυστήματος και των Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας που θα εστιάζουν στην ψηφιοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, συμβαδίζοντας με τις τάσεις της νέας εποχής για τη βιομηχανική παραγωγή, το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών εργάζεται επί μια δεκαετία σε θέματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, προσφέροντας λύσεις σε ευρωπαϊκές και ελληνικές βιομηχανίες. Στόχος, όπως ορίζεται, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, αξιοποιώντας στο έπακρο την συνεχή ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη του Εργαστήριου (Σ. Μακρής, Π. Σταυρόπουλος, Κ. Αλεξόπουλος και Δ. Μούρτζης) παρουσίασαν υλοποιημένες βιομηχανικές εφαρμογές στα πεδία:

-Προηγμένων ρομποτικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα, σε συνεργασία με ανθρώπους ή μεταξύ τους και έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους, χωρίς να ακολουθούν αναγκαστικά ένα περιορισμένο σύνολο κινήσεων.

-Ανάπτυξης αλγορίθμων υπολογισμού συστημάτων παρακολούθησης προηγμένων διεργασιών/κατεργασιών παραγωγής, που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση ενός συνόλου κριτηρίων, όπως η ποιότητα κατεργασίας, η κατανάλωση ενέργειας, ο χρόνος κατεργασίας κ.ά.

-Λύσεις αυτόνομου και ευφυούς προγραμματισμού παραγωγής, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία χρονοπρογραμμάτων και ελέγχου παραγωγής, χρονοπρογραμματισμού διακίνησης υλικών, προγραμματισμού και συντονισμού δικτύων παραγωγής.

-Εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας του Teaching Factory, δηλαδή της δυνατότητας να «έρχεται» το εργοστάσιο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και η αίθουσα διδασκαλίας να «πηγαίνει» στο εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες του Διαδικτύου, η οποία και αποτελεί ευκαιρία και για τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και για τις ελληνικές βιομηχανίες, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δεξιοτήτων.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Χρυσολούρης τόνισε τις δυνατότητες ανάπτυξης που παρέχονται από τα εργαλεία του Industry 4.0 για την Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία. Επισημαίνεται ότι την εκδήλωση παρακολούθησαν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και εκπρόσωποι παραγωγικών και επαγγελματικών κλάδων και φορέων.

#pressgreece.gr

#ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

#ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

symboulos.gr

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα