Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 14:13

Δυτική Ελλάδα: Ζητούνται ξένοι εργάτες για 11.720 κενές θέσεις – Που υπάρχουν ελλείψεις

Εργατικά χέρια στο εξωτερικό αναζητά η Δυτική Ελλάδα, για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες, κυρίως ανειδίκευτου προσωπικού, παρά το γεγονός ότι η ανεργία στην χώρα παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Προτεραιότητα έχει ο Πρωτογενής Τομέας, και ακολουθούν ο Τουρισμός και τα καταλύματα, οι Κατασκευές, η Βιομηχανία και οι Υπηρεσίες, που αφορούν σε ανειδίκευτους εργάτες γης και οικοδομής, έως σφαγείς, εργάτες σε παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κ.ά.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε, τελικά, η μετάκληση 11.720 αλλοδαπών εργατών, με την πλειοψηφία των «εισαγόμενων» εργαζομένων να καλύπτει κενές θέσεις στον Πρωτογενή τομέα. Συγκεκριμένα, 10.000 θέσεις αφορούν εποχικούς ανειδίκευτους εργάτες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Δασοκομίας και Αλιείας, (εργάτης γης, φυτωρίων και θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμους, εργάτες υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοπαραγωγής, κ.ά.).

Από τις 11.720 προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην περιχή μας, που θα καλυφθούν με προσωπικό από τρίτες χώρες, οι 1.320 αφορούν θέσεις εξαρτημένης εργασίας, εκ των οποίων οι 440 στον κλάδο ανειδίκευτων εργατών γης, κτηνοτροφίας και ιχθυοπαραγωγής, 120 θέσεις στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής, 30 τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητών, 30 οικιακούς  βοηθούς, γηροκόμους και φροντιστές ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενώ αναζητούνται μέχρι  γαζωτές και κεντητές.

Σημειώνεταιί, τέλος, ότι 50 προσφερόμενες θέσεις αφορούν εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

#pgnews

#ΔΥΤΙΚΗΕΛΛΑΔΑ

symboulos.gr
Ακολουθήστε το Pressgreece στο Google News
και στο Facebook

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα