Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 17:12

Απολογισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για το 2020

[ad_1]


Την ετήσια απολογιστική παρουσίαση των πεπραγμένων του νοσηλευτικού ιδρύματος παρουσίασε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Το 2020 ήταν μια ξεχωριστή χρονιά, όχι μόνο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αλλά και για όλα τα Νοσοκομεία και το Σύστημα Υγείας, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, από τις αρχές του 2020, είχε οριστεί ως Νοσοκομείο αναφοράς, για την υποδοχή και αντιμετώπιση κρουσμάτων Κορωνοϊού. Αυτό, όπως είναι φυσικό, είχε σαν αποτέλεσμα, αυξημένες υποχρεώσεις για το Νοσοκομείο.

Έτσι, υλοποιήθηκε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν τη δημιουργία υποδομών υποδοχής, αντιμετώπισης και νοσηλείας κρουσμάτων Κορωνοϊού, όπως  4 Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων ΜΕΛ, μια Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων, μια Μονάδα ΜΕΘ Covid, με συνολική δύναμη 105 κλινών, για νοσηλεία κρουσμάτων Covid.

Ακόμη έγινε διαχωρισμός του ΤΕΠ σε κόκκινη και πράσινη περιοχή (για τα ύποπτα κρούσματα και για τα υπόλοιπα περιστατικά) και σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε το Κέντρο Αναφοράς Covid, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, για τον μοριακό έλεγχο δειγμάτων που καταφθάνουν από όλη τη ΒΔ Ελλάδα.

Επίσης έγινε ακόμη και μια πλήρης προσαρμογή όλων των Νοσοκομειακών διαδικασιών (κλινικής διαχείρισης ασθενών, εργαστηριακών, διοικητικών, οικονομικών & προμηθειών, καθαρισμού & απολύμανσης και πολλών άλλων), ολοκληρώθηκε έγκαιρα η προμήθεια εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, είτε αυτός αφορά τη νοσηλεία ασθενών κρουσμάτων Κορωνοϊού, είτε την εργαστηριακή διαγνωστική διαδικασία, αλλά και η έγκαιρη προμήθεια τεράστιων ποσοτήτων (ακριβού…) αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Τέλος υλοποιήθηκε και ένας σημαντικός αριθμός κρίσιμων αλλά και δαπανηρών παρεμβάσεων, από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, όπως την Ιατρική Υπηρεσία, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία, την Τεχνική Υπηρεσία (που υλοποίησε πολλά τεχνικά έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας), τη Διοικητική Υπηρεσία, την Υπ. Πληροφορικής, το Τμήμα Επιστασίας, το Γραφείο Προμηθειών, τις Διαχειρίσεις υλικών, την Επιτροπή Λοιμώξεων, το Γραφείο Διαχείρισης Μολυσματικών αποβλήτων κλπ για την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου ως Νοσοκομείο αναφοράς.

Ευτυχώς για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, υπήρχε η τεχνογνωσία και προηγούμενη εμπειρία ετών και έτσι έγινε δυνατή η ταχύτατη ψηφιοποίηση των εργαστηριακών και κλινικών διαδικασιών, για την έγκαιρη εργαστηριακή ανίχνευση των θετικών δειγμάτων Covid-19, είτε αυτή αφορά την αποτελεσματική και έγκαιρη νοσηλεία των νοσηλευομένων κρουσμάτων του Κορωνοϊού στο Νοσοκομείο, είτε αυτή αφορά την άμεση κοινοποίηση του αριθμού των θετικών κρουσμάτων στους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας, Πολιτική Προστασία κλπ).

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, σε άμεση συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας και την αμέριστη στήριξη και βοήθεια από την Περιφέρεια Ηπείρου, ολοκλήρωσε έγκαιρα τις αναγκαίες παρεμβάσεις και καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του και να δικαιώσει για άλλη μια φορά τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας.

Έτσι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή και τη βοήθεια όλων (εργαζομένων, πολιτείας και Περιφέρειας Ηπείρου) αντιμετώπισε αποτελεσματικά, κατά το 2020, τόσο την 1η φάση όσο και την 2η φάση της πανδημίας, γεγονός που έχει αναγνωριστεί απ΄ όλους.

Ο ορισμός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ως ένα από τα 13 Νοσοκομεία αναφοράς, είχε σαν αποτέλεσμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, να δοθεί κυρίως, ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία υποδομών και διαδικασιών για την άμεση υποδοχή, κλινική διαχείριση και νοσηλεία κρουσμάτων Κορωνοϊού, παράλληλα βέβαια με τις υπόλοιπες τακτικές λειτουργίες του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα με την ποιοτική & ασφαλή αντιμετώπιση τόσο των χρόνιων περαστικών (ογκολογικά, αιματολογικά, ρευματολογικά κλπ) για τα οποία πέραν των αυξημένων μέτρων προστασίας δεν υπήρξε καμία άλλη αλλαγή, όσο και όλων των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών, που αντιμετωπίστηκαν με ασφάλεια.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια σαφή μείωση της κίνησης του Νοσοκομείου, σε όλες τις τακτικές του λειτουργίες.

Από μια γενική επισκόπηση των δεικτών παραγωγικότητας του έτους 2020 και την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στα Πληροφοριακά Συστήματα του Νοσοκομείου, προκύπτουν γενικά τα εξής :

Σε γενικές γραμμές το 2020 παρατηρήθηκε ανακοπή της αυξητικής τάσης των περισσότερων δεικτών παραγωγικότητας του Νοσοκομείου με σημαντική μείωση αρκετών από αυτούς που σχετίζονται με την υποδοχή και εξυπηρέτηση ασθενών (εξωτερικοί & νοσηλευθέντες ασθενείς, διαγνωστικές εξετάσεις κλπ).

Κατά το έτος 2020 ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ασθενών διαμορφώθηκε στους 323.311 ασθενείς,  όταν ο αντίστοιχος αριθμός το 2019 είχε πλησιάσει τους 430.000 ασθενείς, εμφανίζοντας μείωση κατά 25%.

Από το σύνολο των 323.311 εξυπηρετηθέντων ασθενών το 2020, το 62,72% αφορά εξωτερικούς ασθενείς που εξυπηρετήθηκαν σε Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, το 16,24% αφορά ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές του Νοσοκομείου και το 14,75% αφορά έκτακτα περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν από τα Ιατρεία του ΤΕΠ.

Όσον αφορά το συνολικό ποσοστό κάλυψης κλινών του Νοσοκομείου, το οποίο, την προηγούμενη περίοδο είχε φτάσει στο 68,56%, κατά το έτος 2020, λόγω της πανδημίας, διαμορφώθηκε στο 55,64%.

Για τους νοσηλευθέντες ασθενείς, ανακόπηκε η ανοδική τάση των τελευταίων τεσσάρων ετών και το 2020 διαμορφώθηκε στους 52.510 ασθενείς, έναντι 61.378 ασθενών το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -14,45%.

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ανακόπηκε επίσης η ανοδική τάση των τελευταίων και το 2020 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων επισκέψεων ήταν 202.776 ασθενείς, όταν ο αντίστοιχος αριθμός το έτος 2019 ήταν 274.560 ασθενείς, εμφανίζοντας ποσοστιαία μείωση σε σχέση με το 2019 κατά -26,04%.

Στο Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών – ΤΕΠ κατά το έτος 2020  ο αριθμός των επισκέψεων μειώθηκε κατά -31,95% και ήταν 47.676 έκτακτα περιστατικά, όταν ο αντίστοιχος αριθμός των έκτακτων περιστατικών κατά το έτος 2019 ήταν 70.059 ασθενείς.

Όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις κατά το 2020 ο συνολικός αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Χειρουργικές Αίθουσες μειώθηκε κατά -20,07% έναντι του 2019, αφού για αρκετούς μήνες υπήρχε αναστολή των μη επειγόντων επεμβάσεων καθώς και όλων όσων δεν αφορούσαν ογκολογικά περιστατικά.

Έτσι ο συνολικός αριθμός των επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2020 ήταν 8.752 επεμβάσεις, έναντι 10.950 επεμβάσεων το 2019 και 11.936 επεμβάσεων το 2018.

Από το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων, στην 1η θέση κατατάσσονται και το 2020 οι επεμβάσεις Οφθαλμολογίας, με ποσοστό 17,13% επί του συνόλου των επεμβάσεων και ακολουθούν οι επεμβάσεις Χειρουργικής με ποσοστό 16,26% και Ορθοπεδικής με ποσοστό 10,87%.

Από την άλλη πλευρά είναι θετικό το γεγονός ότι οι αριθμός των τοκετών που πραγματοποιούνται στη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου, παρέμεινε σταθερός, στους 1.200 ετησίως περίπου.

Στον Εργαστηριακό Τομέα κατά το έτος 2020, όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις δείγματος υπάρχει μια μείωση κατά -13,56% οι οποίες έφτασαν στον αριθμό των 3.265.639 δειγμάτων, έναντι 3.790.413 δειγμάτων το 2019 και όσον αφορά τις απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχει επίσης μείωση κατά -20,09% οι οποίες έφτασαν στον αριθμό των 144.367 απεικονιστικών εξετάσεων, έναντι 180.673 εξετάσεων το 2019.

Από τις διαγνωστικές εξετάσεις δείγματος, το 71,15% αφορά το Εργαστήριο Βιοχημείας – κλινικής Χημείας, το 13,88% το Αιματολογικό Εργαστήριο και το 9,04% το Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

Από τις απεικονιστικές εξετάσεις, 58,27% αφορά Ακτινογραφίες, το 22,86% Αξονικές Τομογραφίες και το 10,04% Υπέρηχους.

Όμως το σημαντικότερο όλων είναι ότι κατά το έτος 2020 υπήρξε αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι στις 31.12.2020 το σύνολο των εργαζομένων ήταν 2.416 εργαζόμενοι, εμφανίζοντας αύξηση κατά 12,37% σε σχέση με το 2019 (2.150 εργαζόμενοι) και αύξηση κατά 31,81% σε σχέση με το 2015 (1.833 εργαζόμενοι).

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι κατά το έτος 2020 υπήρξε ενίσχυση τόσο του ιατρικού προσωπικού (αύξηση 6,88%) όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού (αύξηση κατά 15,85%).

Ειδικότερα για το ιατρικό προσωπικό, το 2020 υπήρξε αύξηση κατά :

1,01% για τα μέλη ΔΕΠ (Πανεπιστημιακούς γιατρούς)

5,13% για τους γιατρούς ΕΣΥ

9,73% για τους ειδικευόμενους γιατρούς

19,15% για τους επικουρικούς γιατρούς

Επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση κατά

16,22% για το λοιπό επιστημονικό προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας (Βιολόγοι,    Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι, Φυσικοί κλπ)

11,18% για το παραϊατρικό προσωπικό

(παρασκευαστές, τεχνολόγοι κλπ)

Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, το 2020, υπήρξε αύξηση κατά :

16,44% στο Διοικητικό προσωπικό

2,30% στο Τεχνικό προσωπικό

και

11,72% στο Βοηθητικό προσωπικό (καθαριότητας, εστίασης & φύλαξης)

Τέλος, όσον αφορά τις δαπάνες, κατά το έτος 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 1,39% στο κόστος προμήθειας φαρμάκων,  κατά 12,51% στο μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας υγειονομικού υλικού και κατά 28,10% στο κόστος προμήθειας χημικών αντιδραστηρίων, λόγω των αυξημένων αναγκών διενέργειας ελέγχων Covid.

Αντίθετα υπήρξε μείωση των ετήσιων δαπανών κατά -24,40% στο κόστος προμήθειας ορθοπεδικού υλικού και κατά -8,84% στο κόστος προμήθειας υλικών Αιμοδυναμικού.

Επίσης υπήρξε μείωση κατά -13,32% μεσοσταθμικά στις ενεργειακές δαπάνες του Νοσοκομείου (ηλεκτρική ενέργεια & καύσιμα) με μεγαλύτερη μείωση να υπάρχει στο κόστος προμήθειας καυσίμων (-19,17%) που έφτασε στο ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το 2019.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης του Νοσοκομείου σε ηλεκτρική ενέργεια, κατά το 2020 παρέμεινε σχεδόν σταθερό (ετήσια αύξηση μόνο 0,25%) και διαμορφώθηκε στις 12,6 εκατ. KWh ετησίως

#pressgreece

[ad_2]

Pressonline

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα