Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 03:47

Ε.Ε:Προκηρύσσεται μελέτη για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την καταγραφή υφιστάμενων κανόνων και προσεγγίσεων που στηρίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την πολιτιστική πολυμορφία, ιδίως όσον αφορά την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος.

Η μελέτη θα παράσχει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές μια ολοκληρωμένη ανάλυση για τη στήριξη κοινών προσεγγίσεων για την προβολή περιεχομένου γενικού ενδιαφέροντος, όπως ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο στο σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα και στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία.

Η μελέτη θα παράσχει επίσης αναλυτική επισκόπηση της κατανομής, στους διάφορους παίκτες της αλυσίδας αξίας, των διαφημιστικών εσόδων που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Θα προτείνει πιθανές μεθόδους για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για τη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ. Βασίζεται στα πορίσματα του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, καθώς και σε πρόσφατη μελέτη σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία εξέτασε κατά κύριο λόγο τους κανόνες ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει βιώσιμη χρηματοδότηση για έργα που αφορούν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο κατάλογος των εν εξελίξει έργων, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στον τομέα αυτό, είναι διαθέσιμος εδώ. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση υποβολής προσφορών λήγει στις 23 Μαρτίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

#pressgreece

#ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΕΝΩΣΗ

symboulos.gr

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα