Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 18:15

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση

Η Επιτροπή ξεκίνησε την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Η διαβούλευση θα βοηθήσει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις πλαστικές ύλες, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις βιωσιμότητας που σχετίζονται με τη χρήση αυτών των πλαστικών. Επιπλέον, η καταπολέμηση του φαινομένου θα δώσει ώθηση στην καινοτομία και θα στείλει σαφή μηνύματα στους Ευρωπαίους επενδυτές.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε σχετικά: «Τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά μπορούν να έχουν πλεονεκτήματα σε σχέση με τα παραδοσιακά πλαστικά. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογήσουμε σε βάθος κατά πόσον τα πλαστικά αυτά εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους και υπό ποιες προϋποθέσεις. Πρέπει επίσης να παράσχουμε σαφήνεια στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να διακρίνουν εύκολα τις διαφορές τους».

Τα βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποικοδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά αντιπροσωπεύουν σήμερα το 1 % της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής αγοράς πλαστικών, και αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά 58 % από το 2020 ως το 2025. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία και για αγροτικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ.

 

 

 

#pgnews

#ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΕΝΩΣΗ

symboulos.gr
Ακολουθήστε το Pressgreece στο Google News
και στο Facebook

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα