Τρίτη 16 Απριλίου 2024 16:32

Έως και σήμερα οι αιτήσεις για 98 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

[ad_1]

Ολοκληρώνονται σήμερα οι αιτήσεις μέσω προκήρυξης ΑΣΕΠ για για 98 νέες θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για 14 διαφορετικές ειδικότητες.

Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ,ΔΕ).

Οι προσληφθέντες θα υπογράφουν σύμβαση εργασίας έως και 30 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις της προκήρυξης ΣΟΧ του ΑΣΕΠ πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΔΕ Οδηγών

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΠΕ Ψυχολόγων

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΠΚΜ)

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (6 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις)

Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΚΜ)

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (3 θέσεις)

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (3 θέσεις)

ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (3 θέσεις)

Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (4 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (9 θέσεις)

Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (Βέροια)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (3 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς (Κιλκίς)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (Έδεσσα)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (2 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Κατερίνη)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (2 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Σέρρες)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (4 θέσεις)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (2 θέσεις)

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Πολύγυρος)

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Υγειονολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (3 θέσεις)

ΠΕ Ψυχολόγων (1 θέση)

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2 θέσεις)

ΔΕ Οδηγών (1 θέση)

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)

ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού (1 θέση)

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1 θέση)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα

σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5 ) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης ήτοι : από 5-2-2021 μέχρι 9-2-2021 και ώρα 15.00΄.

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 67952(1802)4-2-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα αποστολής που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση συμμετοχής και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική

υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ddioik@pkm.gov.gr

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (e-mail) ΑΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ddioik@pkm.gov.gr

Για τις θέσεις:

α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΚΜ

β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

γ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΚΜ

δ)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,

ε)ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tapy@imathia.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις:

α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

3 Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : dioikisi@Kilkis.pkm.gov.gr ή oikonomiko@.kilkis.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις: α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@pella.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

5.Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dioikitikon@pieria.pkm.gov.gr ή tapy@pieria.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις : α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ β)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dimitriadou@serres.pkm.gov.gr

Για τις θέσεις :

α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: srokanas@halkidiki.gov.gr

Για τις θέσεις :

α)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

β)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

γ)ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

#pressgreece

[ad_2]

Φωνή της Βισαλτίας

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα