Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023 16:43

Δύο προσλήψεις για το Μουσικό Σχολείο Βέροιας

[ad_1]

Ο Διευθυντής της Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας εχοντας υπόψη τον Ν.4763/2020, άρθρο 114 «Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων –Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.4589/2019» και το 2Φ7/22-01-2021 έγγραφο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Βέροιας προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Μουσικού Σχολείου Βέροιας , δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί τόσο στον οριστικό πίνακα 21/01/2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών όσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών – Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020- 2021,

Οι προσλήψεις αφορού στις παρακάτω ειδικεύσεις:
• Μουσική Ειδίκευση «Ποντιακή Λύρα», 11 ώρες την εβδομάδα
• Μουσική Ειδίκευση «Βιολοντσέλο», 6 ώρες την εβδομάδα

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα των οικείων κλάδων καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας (Βέροια, Μούμογλου 1) από τη Πέμπτη 11.02.2021 έως και την Δευτέρα 15.02.2021.

#PressGreece #ΚΕΝΤΡΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

[ad_2]

Ο Πολίτης

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα