Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 13:37

Παράταση και ολοκλήρωση του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας

[ad_1]

Το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι παρατείνεται η συλλογή δειγμάτων θανατωμένων κόκκινων αλεπούδων μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής του προγράμματος της ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας, με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού και της επιτυχούς ανοσοποίησης των ζώων-στόχων.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 2239/260643/21.09.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΨΓΕΡ4653ΠΓ-ΞΣΨ).

Υπενθυμίζουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός αλεπούδων ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) που πρέπει να εξετασθούν ανά εμβολιακή εκστρατεία είναι: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: 66, Π.Ε. Ημαθίας: 33, Π.Ε. Κιλκίς: 48, Π.Ε. Πέλλας: 48, Π.Ε. Πιερίας: 29, Π.Ε. Σερρών: 75, Π.Ε. Χαλκιδικής: 63.

Δεδομένου ότι μετά την εμβολιακή καμπάνια άνοιξης 2020 τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν ελάχιστα, ο αριθμός των δειγμάτων που θα εξεταστούν μετά την εμβολιακή καμπάνια φθινοπώρου 2020 θα πρέπει είναι τέτοιος ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός αριθμός δειγμάτων για κάθε Π.Ε..

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επανάκτηση από την Ελλάδα του υγειονομικού καθεστώτος ελευθερίας από τη λύσσα, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα αύξησης του αριθμού δειγμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης και παρακαλούμε τους αρμόδιους για τη συλλογή φορείς (συνεργεία δίωξης και κυνηγούς) να δώσουν έμφαση στην προσκόμιση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες ενήλικων αλεπούδων όταν αυτό καταστεί εφικτό (άρση μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού)» ή με τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 212/33433/03.03.2021 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ.«… και για το έτος 2021 οι δικαιούχοι (κυνηγοί και φύλακες θήρας) θα επιχορηγούνται με το ποσό των 50 ΕΥΡΩ για κάθε αλεπού που θανατώνεται ή έχει θανατωθεί μέσα στο 2021, στις περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού της άγριας πανίδας για τη Λύσσα και προσκομίζεται στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές.»

 

#PressGreece #ΚΕΝΤΡΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

[ad_2]

Ο Πολίτης

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα