Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023 22:37

Kρήτη: Οι σημερινές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

[ad_1]

Με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη  28 Ιανουαρίου 2021 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο οποίο αποφασίστηκαν σημαντικά θέματα και συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης έτους 2021, το οποίο περιλαμβάνει εκτελούμενα συνεχιζόμενα και νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 696.000.000 

2. Εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, με την ένταξη νέων έργων προϋπολογισμού 600.000

3. Εγκρίθηκε η Ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης έτους 2019, στο πλαίσιο του Ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την Κοινωνική  Αλληλεγγύη».

4. Αποφασίστηκε η Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. –Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ.

5. Εγκρίθηκε η Παράταση προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα  Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ».

6. Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου  ADRISEISMIC  –   New   approaches   for   seismic   improvement   and   renovation   of   Adriatic   and   Ionian   historic   urban   centers – Νέες Προσεγγίσεις για την σεισμική βελτίωση και ανακαίνιση-αποκατάσταση ιστορικών κέντρων της Αδριατικής και του Ιονίου (πρόγραμμα  INTERREG   ADRION)».

7. Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου του ευρωπαϊκού έργου “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING) / Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme/Rural Renaissance 2019».

#PressGreece

[ad_2]

Πηγή

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα