Σάββατο 2 Μαρτίου 2024 13:16

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ με άνοιγμα της αγοράς

Στις έρευνες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε υποθέσεις υψηλής παραβατικότητας και ενδοκοινοτικές συναλλαγές εστιάζει το ελεγκτικό της ενδιαφέρον η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2021, με στόχο να τονώσει τα έσοδα του προϋπολογισμού αλλά και να προλάβει ενόψει του ανοίγματος της αγοράς απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής έχει δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να διενεργήσει 10.720 στοχευμένους ελέγχους και 6.000 εμφανείς επιτόπιους ελέγχους, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της εφημερίδας “Καθημερινή”. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, βάσει όμως αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. 

Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, όσες εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα αλλά και πέντε κατηγορίες υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται:

1. Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος της ΥΕΔΔΕ. 

2. Ερευνες και έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή της ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών. 

3. Ερευνες και έλεγχοι που κατά τη δημοσίευση της παρούσας βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

4. Υποθέσεις που αφορούν διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

5. Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές.

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα