Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023 16:14

Στο φως στοιχεία για την εταιρεία εκμίσθωσης του πάρκινγκ της Φιλελλήνων από τον υποψήφιο δήμαρχο Ν. Παπαπέτρο

Με δήλωση του ο υποψήφιος Δήμαρχος Βόλου Νίκος Παπαπέτρος, παραθέτει στοιχεία για την εταιρεία που εκμίσθωσε το πάρκινγκ της οδού Φιλελλήνων, “που οδηγούν σε σκανδαλώδεις πτυχές της υπόθεσης εκμίσθωσης του parking στην εταιρεία «ΜΑΝΟΛΟ ΙΚΕ», όπως αποκαλύπτεται στο κείμενό του

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία, χορηγήθηκαν από επίσημους φορείς της πολιτείας.

Στο φως στοιχεία για την εταιρεία εκμίσθωσης του πάρκινγκ της Φιλελλήνων από τον υποψήφιο δήμαρχο Ν. Παπαπέτρο

Ο κ. Παπαπέτρος στη δήλωση αναφέρει: “Σύμφωνα με αδιάψευστα στοιχεία που συνέλεξε από επίσημους φορείς, η εταιρεία στην οποία κατοχυρώθηκε το parking δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο και το καταστατικό της άλλαξε μόλις πριν έναν μήνα, στις 8-6-2023, προκειμένου να προστεθεί στους σκοπούς της η δραστηριότητα «υπηρεσίες χώρων στάθμευσης». Η δημοπράτηση του parking αποφασίστηκε αμέσως μετά από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου και η εταιρεία «ΜΑΝΟΛΟ ΙΚΕ» που πλειοδότησε με 125.000 ευρώ ετησίως έχει εταιρικό κεφάλαιο μόλις 40.000,00 €, ενώ τα αποτελέσματα της τελευταίας δημοσιευθείσας χρήσης έτους 2021 ανήλθαν στο «αστρονομικό» ποσό… των 178,47 €“.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Παπαπέτρου, έχει ως εξής:

«Η εταιρία “MANOLLO GROUP MON. IKE” και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΝΟΛΟ ΙΚΕ» αναδείχθηκε πλειοδότρια στη δημοπρασία για την εκμίσθωση του parking της Φιλελλήνων, προσφέροντας ετήσιο μίσθωμα 125.000,00 ευρώ.

Χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα με την εταιρία – όπως και με οποιονδήποτε επιχειρηματία – αλλά μόνο με τις διαδικασίες που κινούνται από το Δήμο Βόλου, θέτουμε προς προβληματισμό της κοινής γνώμης του Βόλου τα ακόλουθα στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από τις επίσημες αναρτήσεις (Διαύγεια κλπ)

1) Η ανωτέρω εταιρία, μέχρι πρότινος, με βάση το καταστατικό της, μεταξύ των σκοπών της, είχε τη δραστηριοποίηση στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο, την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη διανομή φαγητών και γλυκισμάτων, την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης, υπηρεσιών ενοικίασης τουριστικού σκάφους και τέλος την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης μηχανημάτων και τυχερών παιχνιδιών.

Το καταστατικό της εταιρίας άλλαξε στις 8-6-2023 και η σχετική τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 13-6-2023 με αριθμό καταχώρησης 3641741. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκε στους σκοπούς της εταιρίας και η δραστηριότητα «υπηρεσίες χώρων στάθμευσης». Ωσάν, κατά κάποιον τρόπο, να είχε προφητεύσει η ανωτέρω εταιρία, ότι θ’ αναλάβει στο άμεσο μέλλον τέτοια δραστηριότητα!

2) Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου αποφάσισε λίγες ημέρες μετά και συγκεκριμένα στις 20-6-2023 τη δημοπράτηση του parking της Φιλελλήνων. Λίγες μέρες δηλαδή αφότου είχε τροποποιηθεί το καταστατικό και είχαν προστεθεί και άλλοι σκοποί στις δραστηριότητες της ως άνω εταιρίας.

3) Η Οικονομική Επιτροπή καθόρισε ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ετήσιο μίσθωμα των 60.000,00 € (5.000,00 € μηνιαίως), ως εγγύηση δε συμμετοχής εγγυητική επιστολή ποσού 6.000,00 €. Η εταιρία «ΜΑΝΟΛΟ ΙΚΕ» πλειοδότησε με 125.000,00 € ετήσιο μίσθωμα.

4) Σε προγενέστερο στάδιο και για την εκμίσθωση του ισογείου χώρου (αυτόν που χρησιμοποιεί ο όμιλος εταιριών «ΒΕΝΕΤΗΣ») ο Δήμος Βόλου είχε ζητήσει για τη συμμετοχή ελάχιστο κύκλο εργασιών – τζίρο 5.000.000,00 €

5) Η εταιρία «ΜΑΝΟΛΟ ΙΚΕ» έχει εταιρικό κεφάλαιο 40.000,00 €. Σύμφωνα δε με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, στις 10-5-2023, με αριθμό καταχώρησης 3596921, και αφορούν κατάσταση αποτελεσμάτων του 2019 και του 2020, τα αποτελέσματα του 2020 μετά από φόρους ήταν 6.396,64 € και του 2019 2.331,00 €. Επειδή δεν είχαν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις χρήσης για το έτος 2021, τέθηκε από το ΓΕΜΗ σε αναστολή καταχώρησης η εταιρία (αριθμ. Πρωτ. 3510713/18-3-2023 απόφαση ΓΕΜΗ). Η εταιρία δημοσίευσε οικονομικές καταστάσεις στη συνέχεια για το 2021 και ήρθη η αναστολή καταχώρησης (αριθμ. Πρωτ. 3597001/10-5-2023 απόφαση ΓΕΜΗ). Στη χρήση, λοιπόν, του έτους 2021 τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους ανέρχονται σε 178,47 ευρώ!

Αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα της εταιρίας που πλειοδότησε για το parking της Φιλελλήλων, προσφέροντας, με αποτελέσματα τελευταίας δημοσιευθείσας χρήσης έτους 2021 , 178,47 €, ετήσιο μίσθωμα 125.000,00 €.

Τα δεδομένα παρατίθενται επακριβώς και έχουν ληφθεί από επίσημες σελίδες (ΓΕΜΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ κλπ).

Οι προβληματισμοί και τα ερωτήματα δικά μας. Οι απαντήσεις δικές σας”.

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα