Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 20:24

Προκήρυξη για 4 ειδικευμένους γιατρούς στο Νοσοκομείο Νάουσας

[ad_1]

Σας ενημερώνουμε ότι, το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Μονάδα Νάουσας έχει προκηρύξει, κατόπιν της αριθ. Γ4α/Γ.Π./5333/5-2-2021 σχετικής εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, την πλήρωση τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., ως ακολούθως:


Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ              1
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
3. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
για το Τμήμα της ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

4. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Επισημαίνουμε ότι, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της ανωτέρω Προκήρυξης, όσον αφορά την περ. 1. ζ) ισχύουν οι διατάξεις του άρθ. 173 του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄ 43): «Στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α΄ κατηγορίας της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 131/1987 (Α΄73) προστίθεται η Νάουσα του Νομού Ημαθίας».

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ως άνω αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00.

Το κυρίως σώμα της Προκήρυξης (ΑΠ 1575/9-2-2021, ΑΔΑ: ΩΞΛΔ469074-ΩΜ4) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Μονάδας Νάουσας του Γ. Ν. Ημαθίας (www. gnnaousas.gr).

 

#PressGreece #ΚΕΝΤΡΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑ #ΥΓΕΙΑ

[ad_2]

Ο Πολίτης

Σχετικά

Μείνετε Συντονισμένοι

Τελευταία Νέα